Автор: Iliyanedkov

  • Здравейте агрономи

    Ето, че е факт! Макар и малко на брой, обединени от общи интереси и цели. Успяхме да осъществи учредяването на сдружение национална Асоциация на Професиналните Агрономи за краткост НАПА.