КОНТАКТИ

адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Антим I No 3, ет. 1, ап. 2 ПК 3700

e-mail: office@napa-bg.com

Димитър Витковски – ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАПА

телефон: +359 886 797 367

УПРАВИТЛЕН СЪВЕТ

 1. Ростислав Пенчев Пенчев;
 2. Венелин Иванов Леков;
 3. Димитър Стоянов Джумерски;
 4. Илиян Павлов Недков;
 5. Мирослав Георгиев Георгиев;

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 1. Владимир Станиславов Ангелов;
 2. Димитър Георгиев Димитров;
 3. Янко Борисов Борисов;

УЧРЕДИТЕЛИ:

 1. Венелин Иванов Леков
 2. Ердоан Мехмедов Ахмедов
 3. Владимир Станиславов Ангелов
 4. Илиян Павлов Недков
 5. Димитър Борисов Витковски
 6. Мирослав Георгиев Георгиев
 7. Димитър Георгиев Димитров
 8. Ростислав Пенчев Пенчев
 9. Димитър Стоянов Джумерски
 10. Янко Борисов Борисов