НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АГРОНОМИ

Официален сайт на Националната Асоциaция на Професионалните Агрономи за краткост НАПА

Основни цели на асоциaцията

Усъвършенстване на принципите и механизмите на действащата в страната нормативна уредба

Цел

  1. Създаване и утвърждаване на модерни научно професионални отношения в земеделието, базирани на постиженията на науката и техниката;

Цел

2. Осъществяване на професионална агрономическа консултанска дейност;

Цел

3. Представителство и защита на браншовите и професионални интереси на членовете на Организацията;

Цел

4. Aктивно и ефективно стимулиране на членовете на асоциацията тяхното професинално развитие и усъвършенстване;

Цел

5. Стимулиране индивидуалния просперитет на всеки член на Организацията;

Цел

6. Изследване и анализиране на проблемите на агрономите;

Средства за постигане на целите

участие на отраслово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;

Основни средства

  • участие в определянето и провеждането на държавната политика в отрасъла земеделие
  • разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, и др.
  • изготвяне годишни доклади за състоянието на отрасъла земеделие и подготвяне на стратегии за развитието му

Основни средства

  • организиране и провеждане на научно-практически форуми
  • разпространяване на приложни знания и опит чрез разработки, семинари, курсове и други
  • съдействие на членовете на Организацията за развитие на тяхната дейност, чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания

“Земеделие със знание: Обединени за устойчиво развитие.”

учредители на НАПА

2024г.

Виж, Прочети, Слушай

Присъедини се към нас!

Стани един от нас! Заедно можем да бъдем по-успешни и полезни за обществото и за себе си.